EEN AANBESTEDING GESTRUCTUREERD PLANNEN EN UITVOEREN

Voorbeeld van de administratie, planning en rapportage van een uitbesteding met behulp van Prinzi!

Aan de slag!

Prinzi - Logo

Aanbesteding als methode voor overheidsinkopen

Het inkopen van een werk, dienst of levering wordt door de Nederlandse overheid vaak gedaan door middel van een aanbesteding. Een aanbesteding kan als volgt worden omschreven:

Een procedure waarin een overheidsorganisatie bekendmaakt dat deze een opdracht wil laten uitvoeren door een andere partij. De organisatie vraagt hierbij aan verschillende marktpartijen om een offerte op te stellen.

Aanbestedingen worden uitgeschreven om meerdere redenen. In algemene zin stimuleert het concurrentie tussen bedrijven. Daarnaast is het een eerlijke manier om overheidsinkopen te regelen. Alle geïnteresseerde partijen krijgen een gelijke kans om een opdracht uit te voeren.

Aanbesteding - Abstract

Fasering van een aanbesteding

Kenmerkend voor een aanbesteding is dat deze bestaat uit verschillende fasen. Het uitvoeren ervan kan gezien worden als een project. Er wordt namelijk met verschillende disciplines (binnen en buiten de eigen organisatie) samengewerkt. En er wordt gewerkt aan een vooraf gedefinieerd eindresultaat.

Het eindresultaat van een aanbesteding is o.a. de gunning van de opdracht. Een aangepaste organisatie (o.a. processen, systemen en bemensing) behoort ook tot de resultaten. Dit omdat er bij aan aanbesteding altijd gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering van de opdrachtgever.

  • Fasering van een aanbesteding
  • Voorverkenning van leveranciers
  • Benadering en dialoog
  • Inschrijffase
  • Gunningsfase

Een aanbesteding organiseren met Prinzi

De perfecte oplossing voor het organiseren van een aanbesteding. Probeer het 30 dagen vrijblijvend uit!

Aanmelden

Administratie

De administratie bestaat uit logboeken, fasering, budgetbeheer en tijdbeheer.

Aanbesteding - Schermafdruk

Planning

In de planning worden activiteiten gepland en de onderlinge afhankelijkheden bepaald.

Aanbesteding - Schermafdruk

Rapportage

Met een klik worden rapportages gegenereerd waarmee betrokkenen op de hoogte blijven.

Aanbesteding - Schermafdruk

Een aanbesteding plannen en beheren

Aanbestedingen worden vaak uitgevoerd door middel van projectmatig werken. Prinzi is online software die speciaal ontwikkeld is voor projecten zoals aanbestedingen. De planning, uitvoering en afronding van aanbestedingen van uw organisatie kunnen worden vormgegeven in onze online omgeving. Er zijn ook speciale templates beschikbaar die het mogelijk maken om een vliegende start te maken met elke aanbesteding. Deze zijn geheel naar wens aan te passen.

  • Voordelen
  • Overzicht houden
  • Geen termijnen missen
  • Rapporteren over voortgang
  • Snelle start dmv. template