MOEITELOOS EEN VOORTGANGSRAPPORTAGE MET ONZE KRACHTIGE TOOL VOOR PROJECT RAPPORTAGES

Op zoek naar een oplossing om eenvoudig projectrapportages te maken? Rapporteer in stijl over het project met Prinzi!

Aan de slag!

Prinzi - Logo

De essentie van een projectrapportage

Een projectrapportage informeert belanghebbenden over de actuele status van een project. Het is een essentiële activiteit binnen projectbeheer. Verschillende soorten rapportages kunnen worden gemaakt, waaronder voortgangsrapportages, planningrapportages, kanban-rapportages en budgetrapportages. Projectrapportages spelen een cruciale rol bij het communiceren van de voortgang, het identificeren van risico's en het nemen van gefundeerde beslissingen binnen een project. Ze bieden waardevolle inzichten en helpen om de projectdoelstellingen effectief te bewaken en te beheren.

Voortgangsrapportage - Abstract

Voortgangsrapportage voor projecten

Een voortgangsrapportage (ook wel: highlight report) geeft informatie over de voortgang van het project. In een voortgangsrapportage worden alleen zaken getoond die op dit moment van belang zijn. Het detailniveau van een rapportage is afhankelijk per doelgroep. Het rapport bestaat minimaal uit een aantal vaste onderdelen:

  • Algemene project informatie
  • Highlights
  • Risico's, issues & lessons learned
  • Kosten & uren overzicht
  • Planning

De frequentie van het maken van een voortgangsrapportage verschilt per organisatie en per project. Het kan wekelijks, 2-wekelijks, maandelijks en zelfs per kwartaal. Gedurende het project kan de frequentie worden bijgesteld. Factoren die van belang zijn bij het bepalen van de frequentie zijn onder andere de doorlooptijd, strategische bijdrage, risico's en issues en doelgroep.

Stijlvolle voorbeelden van rapportages voor projecten

Prinzi genereert alle rapporten om het project te kunnen besturen. Bekijk de voorbeelden!

Aanmelden

Voorgangsrapportage

Geeft een overzicht van de status van het gehele project door middel van o.a. algemene informatie, logboeken, planning en budget.

Download voorbeeld

Planning rapportage

Biedt een overzicht van de activiteiten binnen het project en de onderlinge afhankelijkheden van diverse projectonderdelen. 

Download voorbeeld

Kanban rapportage

Weergave waarin in een oogopslag duidelijk wordt wie aan activiteiten werkt en wat de status is (bijv. niet gestart, gestart en afgerond).

Download voorbeeld

6 tips voor een goede project rapportage

Door Prinzi rapportages te gebruiken wordt er overzicht gecreëerd. Hierdoor kunnen betere beslissingen gemaakt worden. Belangrijke elementen die verwerkt zijn in ons model lees je hier onder.

Aanmelden

Stem af op doelgroep

Bedenk goed wie de doelgroep is en welk niveau van detail er noodzakelijk is. Pas de inhoud van de rapportage hier op aan.

Voeg samen

In plaats van 20 verschillende rapportages over de projecten kan een totaaloverzicht wenselijk zijn. Voeg gerelateerde projecten samen in één rapport.

Hou het kort en bondig

Laat in een rapportage alleen de belangrijkste zaken zien. Haal zaken er uit die er niet meer toe doen.

Wijs toe

Wees duidelijk wie de eigenaar van een bepaald item is. Dit geldt niet alleen voor acties, maar bijvoorbeeld ook voor risico's en issues.

Deel rapportage

Deel de rapportage voorafgaand aan het overleg met de deelnemers. Zorg er voor dat ze niet verrast worden tijdens de bespreking. Dus bij belangrijke issues de stakeholders al ad-hoc op de hoogte brengen!

Korte toelichting

Schrijf bij het versturen in de mail een korte toelichting op de rapportage. Hiermee wek je de interesse om de rapportage te bekijken.

Overige functies

Wat kan Prinzi nog meer?

De software van Prinzi bevat alle project management tools om het project gestructureerd uit te voeren. De functionaliteiten zijn o.a. projectadministratie, projectplanning en projectrapportage.

Aanmelden

Project administratie

De administratie bestaat uit logboeken, fasering, budgetbeheer en tijdbeheer.

Forecast - Schermafdruk

Lees verder...

Project planning

In de planning worden activiteiten gepland en de onderlinge afhankelijkheden bepaald.

Planning - Schermafdruk

Lees verder...

Overige functies

Onder andere Kanban, templates en project portfolio management (PPM).

Planning - Schermafdruk

Lees verder...

FAQ

Veel gestelde vragen

Neem contact met ons op als jouw vraag er niet tussen staat!

Wat is het belang van goede rapportages voor projecten?

Een goede rapportage is van vitaal belang voor het succes van een project. Het biedt belanghebbenden duidelijk inzicht in de actuele stand van zaken en de voortgang ten opzichte van de projectdoelstellingen. Het stelt hen in staat om eventuele afwijkingen, risico's of vertragingen tijdig te identificeren en corrigerende maatregelen te nemen. Het stelt belanghebbenden ook in staat om middelen effectief te beheren en eventuele wijzigingen of bijsturingen tijdig te implementeren. Een goede rapportage bevordert de transparantie, samenwerking en verantwoordingsplicht binnen het projectteam en vergroot de kans op een succesvolle projectuitvoering binnen de gestelde kaders.

Online project management software - Abstract

Hoe werken onze online rapportages voor projecten?

Prinzi is software gespecialiseerd in het maken van projectrapportages. Door de projectrapportage in één oplossing onder te brengen, ontstaan er veel voordelen. Er komt daarmee namelijk een geïntegreerde plek waar alle projectmanagement informatie kan worden vastgelegd en beheerd.

Dankzij de naadloze integratie met de projectplanning en de projectadministratie kunt u met slechts één druk op de knop rapportages genereren. U heeft slechts één informatiebron, waardoor de rapportages altijd correct en van hoge kwaliteit zijn. Alle rapportages worden gegenereerd in .pdf formaat en zijn via e-mail eenvoudig te verzenden. Daarnaast zijn alle rapportages van het project op een centrale plek terug te vinden.

Door uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden is de voortgang van projecten te volgen en krijgen organisaties inzicht in de resultaten. Dit stelt organisaties in staat om te leren van eerdere projecten en voortdurend hun processen te verbeteren.

  • Voordelen Prinzi
  • Compleet overzicht in één pakket
  • Nederlandstalig
  • Laagdrempelig
  • Direct in gebruik te nemen zonder training