Over

Wat is PRINCE2?


PRINCE2 is een acroniem van Projects in Controlled Environments, versie 2. Het is een methode voor projectmanagement. De methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. PRINCE2 Projectmanagement is ontwikkeld door de Britse semioverheidsorganisatie Office of Government Commerce (OGC).

PRINCE2 - Logo
 

PRINCE2 Projectmanagement principes

PRINCE2 Projectmanagement kent 7 basisprincipes. Elk PRINCE2 project moet deze 7 principes bevatten. Als één van deze principes ontbreekt kan het niet worden beschouwd als een PRINCE2 project. Deze principes fungeren als rode draad voor het uitvoeren van een project volgens de methode.

PRINCE2 Principes Leer van ervaringen Definieer vooraf rollen & verantwoordelijkheden Deel het project op in beheersbare stadia Escaleer alleen bij uitzonderingen Multidisciplinaire samenstelling van teams Plan en stuur op producten Schaal de methode waar nodig
Prinzi - logo

 


Prinzi is uitermate geschikt voor PRINCE2 projecten. Probeer het 30 dagen vrijblijvend uit!

Nu aanmelden

Tools

Prinzi maakt PRINCE2 projecten een succes!


Gebruik Prinzi om projecten gecontroleerd tot de finish te brengen.

 
Prinzi - PRINCE2 Planning
PRINCE2 Projectplanning, klik om te vergroten
Prinzi - Forecast
Forecast, klik om te vergroten
Prinzi - PRINCE2 Project overzicht
PRINCE2 Project overzicht, klik om te vergroten

De voordelen van werken met PRINCE2

Door de PRINCE2 methode te volgen ontstaan er veel voordelen. Deze voordelen zullen per organisatie verschillen. Een factor die hierin van belang is, is de projectvolwassenheid. Daarnaast is ook het type organisatie relevant. Ook het soort projecten dat uitgevoerd wordt is een factor.

De voordelen van PRINCE2 Gemeenschappelijke benadering Consistente proces Beheerste fasering Regelmatige evaluatie Voortgang monitoren t.o.v. van het plan Verzekering op zakelijke rechtvaardiging
Principes

De principes van PRINCE2 in Prinzi


Prinzi maakt het uitvoeren van projecten volgens de PRINCE2 methode makkelijker. De principes uit deze methode zijn doorgevoerd in de software.

Zorg constant voor zakelijke rechtvaardiging

Maak continu een goede afweging om wel of niet door te gaan met (onderdelen van) het project. Dit is alleen mogelijk als er:

  • Een business case is geschreven
  • De projectadministratie in orde is

Door de investeringen regelmatig te toetsen aan de verwachtte baten kan bepaald worden of het project nog steeds 'levensvatbaar' is. Aan de hand van de project administratie in Prinzi is te toetsen of de verwachtte investering niet hoger uit gaat vallen dan vooraf was begroot.

Leren van ervaringen

Het leren van ervaringen wordt ook wel 'lessons learned' genoemd. Organisaties die beter willen worden in het uitvoeren van projecten doen er verstandig aan om deze lessons learned vast te leggen. Dit kan onder andere bij de overgang naar een nieuwe fase van het project. Naast het vastleggen van de geleerde lessen dienen deze natuurlijk ook geïmplementeerd te worden. Door de lessen in Prinzi vast te leggen en toe te kennen aan een eigenaar kan de daadwerkelijke implementatie er van bijgehouden worden. Op deze manier groeit de organisatie naar hoger niveau van volwassenheid in het uitvoeren van projecten.

Definieer vooraf de rollen en verantwoordelijkheden

Welke rol binnen het project iemand ook heeft, Prinzi is voor iedereen van toegevoegde waarde. In eerste instantie voor de projectmanager die op een makkelijke manier zijn project kan administreren. In Prinzi zijn de rollen van teamleden te definieren. Hierdoor kunnen teamleden (maar ook andere stakeholders) gebruik maken van Prinzi.

Deel het project op in beheersbare stadia

Een projectfase wordt in Prinzi een component genoemd. Voorbeelden zijn: Ontwerpfase, Ontwikkelfase, Implementatie, Test en Acceptatie. De componenten (ook wel projectfases) zijn door de gebruiker flexibel in te richten. Hiermee kunnen de diverse stadia van het project in Prinzi worden verwerkt. Bij elke fase kunnen vervolgens producten en werkpakketten toegevoegd worden.

Escaleer alleen bij uitzonderingen

Het kunnen sturen op uitzonderingen is alleen mogelijk als je deze goed kunt detecteren. In Prinzi worden de mogelijke uitzonderingen in de loglijsten, forecast en rapportages automatisch gemarkeerd met een oranje kleur. Op deze manier ben je er zeker van dat een mogelijke afwijking tijdig wordt gedetecteerd!

Daarnaast werkt de applicatie met een prioriteiten model. Afhankelijk van de prioriteit (laag, middel, hoog) zullen de items al dan niet worden meegenomen in rapportages.

Plan en stuur op producten

De producten in het project vormen de basis voor onder andere budget, planning, tijdregistratie, financiële administratie en rapportage. In Prinzi worden deze producten aangemaakt in de product breakdown structure. De gehele sturing van het project vindt vervolgens plaats op basis van de aangemaakte producten.

Schaal de methode waar nodig

Net als in PRINCE2 zijn alle tools die nodig zijn om een project uit te voeren aanwezig. Het is aan de gebruiker om te bepalen welke van deze tools hij / zij wilt gebruiken.

Saas

Hoe werkt de online project management software?


Prinzi is een online SaaS (Software as as Service) applicatie. Het werkt met alle bekende internet browsers (Edge, Firefox, Chrome, Safari, etc). Onze online project management software is dus te gebruiken vanaf elke locatie met een internetverbinding. Het is laagdrempelig, Nederlandstalig en direct in gebruik te nemen zonder installatie, configuratie of implementatie. Het is dus plug & play!

Online project management software
Prinzi - logo

 


Prinzi is uitermate geschikt voor PRINCE2 projecten. Probeer het 30 dagen vrijblijvend uit!

Nu aanmelden