PRINCE2: PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS

Beheers projecten volgens de principes van PRINCE2 met Prinzi!

Aan de slag!

Wat is PRINCE2

PRINCE2 is een acroniem van Projects in Controlled Environments, versie 2. Het is een methode voor projectmanagement. De methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. PRINCE2 Projectmanagement is ontwikkeld door de Britse semioverheidsorganisatie Office of Government Commerce (OGC).

De 7 PRINCE2 projectmanagement principes

PRINCE2 Projectmanagement kent 7 basisprincipes. Elk PRINCE2 project moet deze 7 principes bevatten. Als één van deze principes ontbreekt kan het niet worden beschouwd als een PRINCE2 project. Deze principes fungeren als rode draad voor het uitvoeren van een project volgens de methode. Door deze principes te omarmen, creëert PRINCE2 een gestructureerde aanpak die bijdraagt aan het succesvol realiseren van projecten.

 • PRINCE2 Principes
 •  Leer van ervaringen
 •  Definieer vooraf rollen & verantwoordelijkheden
 •  Deel het project op in beheersbare stadia
 •  Escaleer alleen bij uitzonderingen
 •  Multidisciplinaire samenstelling van teams
 • Plan en stuur op producten
 • Schaal de methode waar nodig

Prinzi brengt alle project management tools samen in één oplossing. Eenduidige administratie, planning & rapportage.

Aanmelden

Project administratie

De administratie bestaat uit logboeken, fasering, budgetbeheer en tijdbeheer.

PRINCE 2 - Schermafdruk

Lees verder...

Project planning

In de planning worden activiteiten gepland en de onderlinge afhankelijkheden bepaald.

PRINCE2 - Schermafdruk

Lees verder...

Project rapportage

Met een klik worden rapportages gegenereerd waarmee betrokkenen op de hoogte blijven.

PRINCE2 - Schermafdruk

Lees verder...

Hoe zijn de principes van PRINCE2 in Prinzi verwerkt?

Prinzi vereenvoudigt het toepassen van PRINCE2-principes in projecten; onze software is de sleutel tot projectsucces!

Aanmelden

Zorg constant voor zakelijke rechtvaardiging

Maak continu een goede afweging om wel of niet door te gaan met (onderdelen van) het project. Dit is alleen mogelijk als er:

 • Een business case is geschreven
 • De projectadministratie in orde is

Door de investeringen regelmatig te toetsen aan de verwachtte baten kan bepaald worden of het project nog steeds 'levensvatbaar' is. Aan de hand van de project administratie in Prinzi is te toetsen of de verwachtte investering niet hoger uit gaat vallen dan vooraf was begroot.

Leren van ervaringen

Het leren van ervaringen wordt ook wel 'lessons learned' genoemd. Organisaties die beter willen worden in het uitvoeren van projecten doen er verstandig aan om deze lessons learned vast te leggen. Dit kan onder andere bij de overgang naar een nieuwe fase van het project. Naast het vastleggen van de geleerde lessen dienen deze natuurlijk ook geïmplementeerd te worden. Door de lessen in Prinzi vast te leggen en toe te kennen aan een eigenaar kan de daadwerkelijke implementatie er van bijgehouden worden. Op deze manier groeit de organisatie naar hoger niveau van volwassenheid in het uitvoeren van projecten.

Definieer vooraf de rollen en verantwoordelijkheden

Welke rol binnen het project iemand ook heeft, Prinzi is voor iedereen van toegevoegde waarde. In eerste instantie voor de projectmanager die op een makkelijke manier zijn project kan administreren. In Prinzi zijn de rollen van teamleden te definieren. Hierdoor kunnen teamleden (maar ook andere stakeholders) gebruik maken van Prinzi.

Deel het project op in beheersbare stadia

Een projectfase wordt in Prinzi een component genoemd. Voorbeelden zijn: 

 • Ontwerpfase
 • Ontwikkelfase
 • Implementatie
 • Test en Acceptatie

De componenten zijn flexibel in te richten. Hiermee kunnen de diverse stadia van het project in Prinzi worden verwerkt. Bij elke fase kunnen vervolgens producten en werkpakketten toegevoegd worden.

Escaleer alleen bij uitzonderingen

Het kunnen sturen op uitzonderingen is alleen mogelijk als je deze goed kunt detecteren. In Prinzi worden de mogelijke uitzonderingen in de loglijsten, forecast en rapportages automatisch gemarkeerd met een oranje kleur. Op deze manier ben je er zeker van dat een mogelijke afwijking tijdig wordt gedetecteerd!

Daarnaast werkt de applicatie met een prioriteiten model. Afhankelijk van de prioriteit (laag, middel, hoog) zullen de items al dan niet worden meegenomen in rapportages.

Plan en stuur op producten

De producten in het project vormen de basis voor onder andere budget, planning, tijdregistratie, financiële administratie en rapportage. In Prinzi worden deze producten aangemaakt in de product breakdown structure. De gehele sturing van het project vindt vervolgens plaats op basis van de aangemaakte producten.

  

Schaal de methode waar nodig

Net als in PRINCE2 zijn alle tools die nodig zijn om een project uit te voeren aanwezig. Het is aan de gebruiker om te bepalen welke van deze tools hij / zij wilt gebruiken.

  

FAQ

Veel gestelde vragen

Neem contact met ons op als jouw vraag er niet tussen staat!

Wat zijn de voordelen van werken met PRINCE2?

Door het volgen van de PRINCE2-methode kunnen talrijke voordelen worden behaald, die echter per organisatie kunnen variëren. De mate van projectvolwassenheid en het type organisatie spelen hierbij een belangrijke rol, evenals het soort projecten dat wordt uitgevoerd.

De PRINCE2-methode biedt een gemeenschappelijke benadering, consistente processen, beheerste fasering, regelmatige evaluatie en monitoring van de voortgang ten opzichte van het plan. Bovendien waarborgt het een zakelijke rechtvaardiging voor het project, waardoor de kans op succes aanzienlijk wordt vergroot.

 • Voordelen PRINCE2
 • Gestandaardiseerde aanpak
 • Duidelijke structuur en heldere rollen
 • Risicobeheersing en controle
 • Flexibiliteit en aanpasbaarheid