AGILE WERKEN EENVOUDIG GEMAAKT: DE ULTIEME OPLOSSING VOOR SUCCESVOLLE PROJECTEN

Aan de slag met Agile projecten? Of je nu Scrum, SAFe of een andere methode toepast, begin bij Prinzi!

Aan de slag!

Prinzi - Logo

De essentie van Agile werken

Het Engelse woord 'agile' betekent behendig of lenig. Agile werken is een manier van productontwikkeling waarbij er gewerkt wordt in kleine stappen. Op deze manier blijft de organisatie lenig en kan er beter omgesprongen worden met veranderingen. Het Agile werken wordt vaak toegepast in software- en IT-branches. Maar ook in andere branches is het populaire methode.

Belangrijke speerpunten voor succesvolle teams die Agile werken zijn afkomstig uit het Agile manifesto:

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Agile - Abstract

De Agile filosofie toegepast binnen projectmanagement

De Agile filosofie wordt ook steeds meer onderdeel van het projectmanagement vakgebied. Met het toepassen van Agile projectmanagement proberen organisaties betere projectresultaten te behalen. Door het project op te delen in korte overzichtelijke perioden (iteraties / sprints / releases) kan het beter bestuurd worden. Elke iteratie is als het ware een miniatuurproject op zichzelf, en omvat alle noodzakelijke taken. Het is de bedoeling om na iedere iteratie iets bruikbaars op te leveren. Aan het eind van de iteratie wordt het product getoond, getest en het product en proces beoordeeld.

Door deze aanpak worden risico's beperkt en weet men snel of men op de goede weg zit. Doordat men het product ziet wordt het resultaat concreter en komen er nieuwe ideeën. Aansluitend wordt er dan naar de projectprioriteiten gekeken en bepaald wat er de volgende periode gedaan wordt. Verloopt een iteratie niet volgens plan? En zijn er leermomenten geweest? Dan kunnen op basis van de geleerde lessen de volgende iteraties beter worden uitgevoerd.

 • Speerpunten succesvolle Agile teams
 • Communicatie
 • Werkende (deel) producten
 • Samenwerking
 • Continue voortgang en bijsturing

Moeiteloos Agile werken met Prinzi

Prinzi is de dynamische oplossing voor organisaties die moeiteloos Agile (willen) werken. Ervaar de eenvoud waarmee teamprestaties worden geoptimaliseerd!

Aanmelden

Planning

In de planning worden activiteiten gepland en de onderlinge afhankelijkheden bepaald.

Agile - Schermafdruk

Kanban bord

In één oogopslag inzicht in wie aan welk projectonderdeel werkt.

Agile - Schermafdruk

Project overzicht

De administratie bestaat uit logboeken, fasering, budgetbeheer en tijdbeheer.

Agile - Schermafdruk

Ontdek de Agile functies in Prinzi

Onze oplossing ondersteunt alle soorten Agile werken. Ontdek de bijzondere functies van onze online toolkit om uw Agile projecten succesvol te maken!

Aanmelden

 • Informatie over de backlog

 • Algemeen

  Een backlog is een verzameling van alle taken, ook wel backlog items genoemd, die moeten worden uitgevoerd om het project te voltooien. Het fungeert als een centrale lijst waarop alle gewenste producten, functies, wijzigingen of verbeteringen aan het project worden bijgehouden. De backlog items worden geprioriteerd op basis van hun waarde en urgentie, waardoor het team weet welke items als eerste moeten worden aangepakt.

  Toepassing binnen projectmanagement

  Het beheren van de backlog is een cruciaal onderdeel van projectmanagement, vooral in ontwikkelmethodologieën zoals Agile en Scrum. In deze benaderingen wordt de backlog regelmatig herzien en bijgewerkt tijdens zogenaamde "backlog refinement" of "backlog grooming" sessies. Tijdens deze sessies werkt het team samen om nieuwe ideeën toe te voegen, bestaande items te verfijnen en de prioriteiten indien nodig aan te passen. Het doel is om een goed afgeronde set van backlog items te behouden, zodat het team flexibel kan inspelen op veranderende behoeften en nieuwe inzichten die gedurende het project ontstaan.

  Onze oplossing

  In Prinzi kunnen teams de backlog benoemen als een belangrijke component binnen de overkoepelende Product Breakdown Structure (PBS). Hierdoor wordt de backlog geïntegreerd in het bredere raamwerk van het project en wordt de relatie tussen de gewenste producten, functies of veranderingen en de bijbehorende taken duidelijker. Het bijwerken van de backlog in Prinzi is flexibel en kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Dit biedt teams de mogelijkheid om voortdurend nieuwe inzichten te verwerken, zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en in te spelen op de behoeften van stakeholders. Het gestructureerde karakter van het werken met Prinzi vergemakkelijkt de samenwerking binnen het team en maakt het tevens eenvoudiger om de voortgang van individuele taken en het project als geheel te monitoren en te rapporteren.

 • Schermafdruk

 • Backlog - Schermafdruk
 • Informatie over Agile sprints

 • Algemeen

  Een sprint is een tijdsgebonden iteratie waarin het team zich richt op het afronden van een specifiek aantal backlog items. Het is een afgebakende periode, meestal van één tot zes weken, waarin het team zich concentreert op het uitvoeren van het werk dat is geselecteerd uit de backlog. Het doel van een sprint is om een werkend product of een bruikbaar deel van het project op te leveren. Een sprint bestaat uit minimaal de volgende stappen:

  • Plan van aanpak
  • Analyse en ontwerp
  • Ontwikkeling
  • Testen en documentatie
  • Release / oplevering
  • Evaluatie en feedback
 • Agile sprint cyclus

 • Kanban bord

 • Algemeen

  Een Kanban bord is een veelgebruikt hulpmiddel in projecten, dat een visueel systeem biedt om de status en voortgang van taken te signaleren met behulp van kaartjes. Een Kanban bord wordt ook vaak aangeduid als een Scrum bord. Het woord 'Kanban' is afkomstig van de Japanse woorden 'kan' (visueel) en 'ban' (kaart of bord). Het gebruik van een Scrum / Kanban bord bevordert de transparantie, samenwerking en efficiëntie in het projectteam, doordat het een duidelijk overzicht biedt van de taken en hun status.

  Opbouw van een Kanban bord

  Een Kanban bord is opgebouwd uit verticale kolommen, zoals 'todo', 'doing' en 'done', waarin taken worden georganiseerd op basis van hun status. Indien nodig kunnen er extra kolommen worden toegevoegd, zoals 'backlog' voor taken die nog niet kunnen worden gestart, of 'review' voor taken die een kwaliteitskeuring vereisen. Het bord bevat ook swimlanes, horizontale rijen die verschillende categorieën activiteiten kunnen onderscheiden. Door deze kolommen en rijen wordt het bord in feite onderverdeeld in verschillende secties. Het Kanban board wordt doorgaans gebruikt tijdens voortgangsoverleg of 'stand-up' sessies, waarbij het overzichtelijk weergeeft welke taken worden verwacht, in uitvoering zijn of zijn afgerond. De status kan dan tijdens het overleg direct bijgewerkt worden op het bord.

  Onze oplossing

  In Prinzi heeft elk project toegang tot meerdere digitale Scrum / Kanban borden die gekoppeld zijn aan de product breakdown structure. Deze borden worden automatisch ingericht en bieden een georganiseerde plek voor alle werkzaamheden. Elke product of deliverable heeft zijn eigen herkenbare swimlane met aanpasbare kleuren. De onderliggende werkpakketten worden automatisch ingevoegd en kunnen eenvoudig van links naar rechts worden verplaatst. Op deze manier blijft het overzicht altijd up-to-date!  

  Belangrijke functies zijn onder andere:

  • Inzicht in de status van onder-handen werkzaamheden
  • Zichtbaarheid van planning, voortgang en eigenaar per taak
  • Mogelijkheid om direct alle informatie bij te werken
  • Handige filters om kaartjes te verbergen
  • Exporteren van borden naar .PDF-bestanden
 • Schermafdruk

 • Kanban - Schermafdruk
 • Taak- en werkmanagement

 • Algemeen

  Taakmanagement, soms ook wel werkmanagement genoemd, is het beheer van taken in een project. Het is een belangrijk onderdeel in het succesvol uitvoeren van een project. Kort samengevat is het de beheersing van het 'wat, wanneer en wie' van taken. Door aan taak- en werkmanagement te doen is het project beter te beheersen.

  De werking van taak- en werkmanagement

  Het stroomlijnen van taakmanagement begint met het nauwkeurig beschrijven van werkpakketten, taken of activiteiten. Naast het geven van een duidelijke naam en omschrijving, is het ook essentieel om een schatting te maken van de benodigde uren en kosten. Vervolgens worden deze toegewezen aan de betrokken projectleden, waardoor ze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. Het is belangrijk dat er regelmatige communicatie plaatsvindt over de voortgang van de taken. In de huidige digitale wereld worden uitstaande werkzaamheden vaak op een overzichtelijke manier beheerd met behulp van digitale oplossingen. Een van de voordelen van deze digitale oplossingen is dat ze gepersonaliseerde dashboards bieden, waardoor projectleden gemakkelijk inzicht kunnen krijgen in hun toegewezen taken en de voortgang ervan.

  Onze oplossing

  Prinzi is een gebruiksvriendelijke online oplossing voor taak- en werkmanagement. Met deze tool kunt u alle relevante taken, activiteiten en werkpakketten in uw project overzichtelijk bijhouden. Bovendien biedt Prinzi elke medewerker een persoonlijk dashboard waarop ze hun taken kunnen beheren. Vanuit deze interface kunnen teamleden eenvoudig de voortgang van taken bijwerken en ook urenregistratie en kostenbeheer uitvoeren.

 • Impressie

Verschillende Agile werkwijzen

Agile is een algemene filosofie waar meerdere methodes op zijn gebaseerd. De meest bekende zijn Scrum, SAFe en het Spotify model.

Aanmelden

Scrum

Scrum is een van de meest populaire Agile methodes die voor ieder soort project gebruikt kan worden. Het is een laagdrempelige methode die met name inzet op de onderlinge samenwerking en het verbeteren van communicatie. Het omvat rollen zoals de Product Owner, Scrum Master en Development Team, en concepten zoals Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review en Sprint Retrospective.

SAFe

SAFe (Scaled Agile Framwork) is gebaseerd op de principes van Agile. Het is een aanpak voor het implementeren van Agile op grote schaal. Organisaties waarbij meerdere teams aan hetzelfde of meerdere (conplexe) projecten werken mmaken er gebruik van. SAFe biedt een structuur om de Agile teams te coordineren en op elkaar af te stemmen.

Spotify model

Het Spotify-model is een aanpak die is geïnspireerd door hoe Spotify hun software-ontwikkeling organiseert. Het model stelt voor om teams op te delen in kleine, zelfsturende "squads" die verantwoordelijk zijn voor hun eigen producten of diensten, met een duidelijke verantwoordelijkheid en autonome beslissingsbevoegdheid. Daarnaast is er een "tribe" van teams die verantwoordelijk zijn voor een specifiek domein, en er is een "guild" van experts die zich richt op specifieke technologieën of disciplines.

FAQ

Veel gestelde vragen

Neem contact met ons op als jouw vraag er niet tussen staat!

Wat zijn de voordelen van Agile werken?

Agile werken versterkt niet alleen de betrokkenheid en onderlinge samenwerking van medewerkers, gebruikers en klanten, maar versterkt ook het gevoel van verantwoordelijkheid. Het stimuleert diversiteit en nieuwe ideeën terwijl het teamgevoel wordt versterkt.

Daarnaast bevordert het werken met Agile de vroegtijdige realisatie van projectvoordelen en stimuleert het een cultuur van continue verbetering. Door iteratieve en incrementele benaderingen kunnen organisaties sneller waarde leveren en betere resultaten behalen. Het bevordert adaptiviteit en maakt het mogelijk in een om snel in te spelen op veranderende behoeften en marktomstandigheden.

 • Voordelen
 • Verhoogde betrokkenheid
 • Verbeterde samenwerking
 • Stimulering van innovatie 
 • Snellere realisatie van projectvoordelen.

Wat zijn de voordelen van Agile project management?

Door de incrementele aard van Agile project management zijn veranderingen evolutionair in plaats van revolutionair. Het is daarom een effectief middel bij het realiseren van veranderings- en transformatietrajecten Prototypes of ideeën kunnen in vroegtijdig stadium worden getest. Het in vroegtijdig stadium feedback te vergaren en verwerken is niet evident in de klassiekere 'waterval' achtige projectmanagement methodes. Deze aanpak leidt tot een kortere doorlooptijd van het project en het efficient gebruiken van de middelen.

Agile project management - Abstract