MET PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT (PPM) STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN HALEN

De goede projecten doen op basis van actuele informatie. Het kan met Prinzi!

Aan de slag!

Prinzi - Logo

Wat is Project Portfolio Management (PPM)?

De International Project Management Association (IPMA) definieert PPM als volgt:

PPM is een dynamisch besluitvormingsproces waarin nieuwe projecten en programma’s worden geëvalueerd, geselecteerd, geprioriteerd en gebalanceerd in de context van bestaande projecten en programma’s binnen het portfolio.

Om tot een goed Project Portfolio Management (PPM) process te komen het het noodzakelijk dat de gehele projecten portfolio inzichtelijk wordt gemaakt. Pas als er inzicht is in de status van projecten kunnen er daadwerkelijk gefundeerde besluiten genomen worden.

Project Portfolio Management (PPM) - Abstract

Door de basis van projecten op orde te hebben helpt Prinzi organisaties om doelstellingen te behalen!

Aanmelden

Project Portfolio Administratie

De administratie bestaat uit logboeken, fasering, budgetbeheer en tijdbeheer.

Lees verder

Project Portfolio Planning

In de planning worden activiteiten gepland en de onderlinge afhankelijkheden bepaald.

Lees verder

Project Portfolio Rapportage

Met een klik worden rapportages gegenereerd waarmee betrokkenen op de hoogte blijven.

Lees verder

De kern van Project Portfolio Management (PPM)

De kern van project portfolio management (PPM) ligt in het effectieve beheer en de optimalisatie van een organisatie's projectportfolio. Het is een strategische aanpak die organisaties in staat stelt om hun projecten op een samenhangende en doelgerichte manier te plannen, prioriteren, uitvoeren en beheren.

Aanmelden

Doelstellingen en scope

Bepaal de specifieke doelstellingen van het PMO, zoals het verbeteren van projectprestaties, het standaardiseren van processen, het versterken van de samenwerking of het bieden van ondersteuning aan projectmanagers.

Definieer ook de scope van het PMO, inclusief de projecten die het zal ondersteunen en de gewenste diensten en functionaliteiten.

Optimalisatie van resources

Een van de belangrijkste doelen van PPM is het zorgen voor een optimale balans tussen vraag en aanbod van projecten. Dit houdt in dat organisaties de juiste mix van projecten selecteren en prioriteren op basis van hun strategische waarde en beschikbare middelen. Door een weloverwogen besluitvormingsproces kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun projectportfolio aansluit bij hun strategische visie en de groei en concurrentiepositie van de organisatie ondersteunt.

Strategische uitlijning

Een andere belangrijke component van PPM is het monitoren van de voortgang en prestaties van projecten. Door middel van regelmatige rapportage en evaluatie kan het management een holistisch beeld krijgen van de projectstatus, de projectresultaten en de bijdrage aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Dit stelt hen in staat om tijdig bij te sturen, knelpunten aan te pakken en projecten te optimaliseren om de gewenste resultaten te behalen.

Risicobeheersing

PPM stelt organisaties ook in staat om risico's en afhankelijkheden binnen het projectportfolio beter te beheren. Door middel van portfolio-analyse en -rapportage kunnen organisaties inzicht krijgen in de prestaties van individuele projecten, potentiële risico's identificeren en tijdig corrigerende maatregelen nemen. Dit helpt bij het minimaliseren van projectoverschrijdingen, het optimaliseren van resourcegebruik en het waarborgen van de succesvolle uitvoering van projecten.

FAQ

Veel gestelde vragen

Neem contact met ons op als jouw vraag er niet tussen staat!

Wat is het belang van Project Portfolio Management (PPM)?

Het belang van project portfolio management (PPM) kan niet worden onderschat. Het is een essentieel instrument geworden voor organisaties die succesvol willen opereren en groeien in een dynamische en snel veranderende zakelijke omgeving. Door middel van PPM kunnen organisaties de efficiëntie verbeteren, de besluitvorming versterken, de concurrentiepositie versterken en waarde creëren voor belanghebbenden.

Online project management software - Abstract

Waarom onze Project Portfolio Management (PPM) software?

Met de software van Prinzi is het mogelijk om alle projecten op één plek centraliseren. Hierdoor ontstaat er overzicht van de voortgang, prestaties en prioriteiten. Prinzi biedt uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden, waardoor er inzicht ontstaat in de prestaties en voortgang van de projectportfolio. Met de tools zoals de resourceplanning wordt het mogelijk middelen effectief in te zetten en te optimaliseren, wat resulteert in een hogere productiviteit en betere resultaten. Daarnaast helpt Prinzi bij het identificeren, evalueren en beheersen van risico's. Hierdoor wordt het mogelijk proactief te handelen en de projectportfolio te beschermen.

  • Waarom kiezen voor Prinzi?
  • Centrale projectportfolio
  • Krachtige rapportage
  • Resourcebeheer
  • Risicobeheer