Over

Project Portfolio Management (PPM)


De International Project Management Association (IPMA) definieert PPM als volgt:

PPM is een dynamisch besluitvormingsproces waarin nieuwe projecten en programma’s worden geëvalueerd, geselecteerd, geprioriteerd en gebalanceerd in de context van bestaande projecten en programma’s binnen het portfolio.

Om tot een goed Project Portfolio Management (PPM) process te komen het het noodzakelijk dat de gehele projecten portfolio inzichtelijk wordt gemaakt. Pas als er inzicht is in de status van projecten kunnen er daadwerkelijk gefundeerde besluiten genomen worden.

Project management tool - Abstract

Online Project Portfolio Management

Prinzi ondersteunt het Project Portfolio Management (PPM) process. De kracht hier in zit dat in Prinzi alle projecten op dezelfde manier geadministreerd zijn. Daardoor kunnen ze worden geaggregeerd en geconsolideerd. Dit betekent dat ze met een 'heliopter view' bekeken kunnen worden. Op basis van de management informatie op hoog niveau kunnen vervolgens gefundeerde beslissingen genomen worden.

Programma overzicht
Programma overzicht, klik om te vergroten

Budget, urenregistratie & financiële administratie

Hetzelfde geldt ook voor het budget, de tijd- & urenregistratie en de financiële administratie. Ook deze kunnen worden opgerold en worden bekeken vanaf een hoger niveau. Door de projectadministratie dus goed in te regelen, kunnen er op management en directieniveau beslissingen genomen worden. 

Programma forecast
Programma forecast, klik om te vergroten

Project portfolio planning

Planningen van verschillende projecten kunnen ook worden samengevoegd en op verschillende niveaus bekeken worden. Hierdoor is er altijd actueel inzicht in de planning van het project, programma of de gehele project portfolio.

Programma planning
Programma planning, klik om te vergroten
Prinzi - logo

 


Prinzi is een online project management tool. Probeer het 30 dagen vrijblijvend uit!

Nu aanmelden