Over

Scrumbord (Kanban bord) voor projecten


Een scrumbord wordt regelmatig gebruikt in projecten. Het is een systeem om visueel met kaartjes te signaleren wanneer iets nodig is. Een scrumbord wordt ook vaak een kanban bord genoemd. Kanban komt van het Japanse 'kan' (visueel) en 'ban' (kaart of bord). Het zijn dus in praktijk synoniemen van elkaar.

Scrum en Kanban - abstract

Hoe werkt een scrum bord?

Een scrum bord is opgedeeld in verticale kolommen (todo, doing, done). Indien nodig kunnen er extra kolommen worden toegevoegd. Bijvoorbeeld een kolom 'backlog' voor taken die nog niet gestart kunnen worden. Werkzaamheden waarbij een kwaliteitskeuring nodig is worden vaak in de 'review' kolom gezet. Een scrum bord zal ook 'swimlanes' bevatten. Een swimlane is een horizontale rij die verschillende categorieën activiteiten kan onderscheidden. Door de kolommen en rijen wordt het scrum bord in feite opgedeeld in verschillende onderdelen. Het bord wordt meestal gebruikt tijdens een voortgangsoverleg of 'standup'. Het resultaat is dat overzichtelijk wordt weergegeven welke werkzaamheden er verwacht, onder handen en afgerond zijn.

De principes van een scrum / kanban bord Visualiseer het onderhanden werk Gebruik de kolommen todo, doing en done Beperk de hoeveelheid onderhanden werk Verplaats het werk van links naar rechts Monitoren, wijzigen, verbeteren
Prinzi - logo

 


Met Prinzi heeft elk project een eigen scrum / kanban bord. Probeer het 30 dagen vrijblijvend uit!

Nu aanmelden

Tools

Digitaal Scrum / Kanban bord in Prinzi!


Automatisch een digitaal scrum / kanban bord voor elk project. Hou het overzicht!

 
Scrum / Kanban bord
Scrum / Kanban bord, klik om te vergroten

Kanban rapportage

Download

Scrum / Kanban bord - Open
Scrum / Kanban item open, klik om te vergroten

Digitaal Scrum / Kanban bord in Prinzi

In Prinzi beschikt elk project over meerdere digitale Scrum / Kanban borden. Deze zijn gekoppeld aan de product breakdown structure. Ze worden automatisch ingericht en alle werkzaamheden hebben een eigen plek. Zo wordt voor elk product (of deliverable) een swimlane aangemaakt. Deze zijn door middel van zelf op te geven kleuren goed herkenbaar. De onderliggende werkpakketten worden er automatisch ingezet en zijn 'sleepbaar' van links naar rechts. Op deze manier blijft het overzicht altijd actueel!

Functies in het kanban overzicht Inzicht in de status van werkzaamheden Per taak de eigenaar zichtbaar Voortgang & planning zichtbaar Direct alle informatie bijwerken Handige filters om kaartjes te verbergen Exporteren naar .PDF
Voordelen

Voordelen van een scrum / kanban bord


Voor iedereen is in één oogopslag zichtbaar wat er van hem / haar verwacht wordt. Het brengt structuur en rust in het project. Andere voordelen zijn:

1. Teamgevoel

Doordat al het onderhanden werk zichtbaar wordt ontstaat er meer teamgevoel. Is een collega druk met veel werkzaamheden? Het is zichtbaar voor andere teamleden die hulp kunnen bieden.

2. Minder verwarring

De vraag 'dat zou jij toch doen?' zal niet meer gesteld worden. Door het overzicht zullen werkzaamheden minder snel over het hoofd gezien worden. Daarnaast worden ze ook bij iedereen op het persoonlijke dashboard weergegeven.

3. Vroeg bijsturen

Door het overzicht te gebruiken in besprekingen kan er vroeg worden bijgestuurd. Komt iets niet op tijd af? De gevolgen in de planning kunnen direct bekeken worden.

Saas

Hoe werkt de online project management software?


Prinzi is een online SaaS (Software as as Service) applicatie. Het werkt met alle bekende internet browsers (Edge, Firefox, Chrome, Safari, etc). Onze online project management software is dus te gebruiken vanaf elke locatie met een internetverbinding. Het is laagdrempelig, Nederlandstalig en direct in gebruik te nemen zonder installatie, configuratie of implementatie. Het is dus plug & play!

Taak- en werkmanagement - Abstract
Prinzi - logo

 


Automatisch een digitaal scrum / kanban bord voor elk project. Hou het overzicht!

Nu aanmelden