Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is een Scrum / Kanban bord? Kanban komt van het Japanse 'kan' (visueel) en 'ban' (kaart of bord'). Kanban is een systeem om te signaleren (met bijvoorbeeld kaartjes) wanneer iets nodig is. Een Kanban bord wordt ook wel een Scrumbord genoemd. Het wordt vaak toegepast in Agile / Scrum projecten. De principes zijn eenvoudig:

 • Visualiseer het onderhanden werk
 • Beperk de hoeveelheid onderhanden werk
 • Verplaats het werk van de ene kolom naar de andere
 • Monitoren, wijzigen, verbeteren

 

Demo aanvragen

Scrumbord voor projecten

Een scrumbord wordt vaak toegepast in projecten. De scrum master of projectleider onderhouden het bord. Tijdens een voortgangsoverleg of 'standup' wordt het bord bijgewerkt. Een scrumbord is opgedeeld in minimaal de volgende 3 kolommen:

 • Todo
  Bevat taken die nog niet opgestart zijn
 • Doing
  Bevat taken die zijn opgestart maar nog niet afgerond
 • Done
  Bevat taken die zijn afgerond

Soms kiezen organisaties er voor om het aantal kolommen uit te breidden met extra kolommen. Bijvoorbeeld:

 • Backlog
  Taken die nog niet gestart kunnen worden
 • Review
  Taken die nog een kwaliteitskeuring nodig hebben

Een scrumbord kan ook 'swimlanes' bevatten. Een swimlane is een horizontale rij die verschillende categorieën activiteiten kan onderscheidden. Hierdoor wordt het overzicht in feite opgedeeld in een aantal onderdelen. 

 

Scrum bord

Digitaal Scrum / Kanban bord

Prinzi beschikt over een digitaal Scrum / Kanban bord dat gekoppeld aan de product breakdown structure. Elk component (of elke projectfase) krijgt automatisch een eigen bord

Voor elk product (of deliverable) wordt vervolgens een swimlane aangemaakt. Deze zijn door middel van zelf op te geven kleuren goed herkenbaar. De onderliggende werkpakketten worden er automatisch ingezet en zijn 'sleepbaar' van links naar rechts.

Met dit kanban bord heeft de gebruiker in één oogopslag antwoord op:

 • Welk werk is niet gestart, gestart en afgerond?
 • Wie doet wat op dit moment?
 • Wat is de voortgang?
 • Wanneer moet het onder handen werk af zijn?

Daarnaast is het ook mogelijk om in dit scherm de status van de verschillende werkpakketten uit de bij te werken. De items zijn van links naar rechts te slepen. Op deze manier blijft het overzicht actueel!

Ook het maken van een rapportage in .pdf formaat ter voorbereiding van een status overleg is mogelijk.

 

Scrum / Kanban bord
Scrum / Kanban bord, klik om te vergroten