Overslaan en naar de inhoud gaan

Een voortgangsrapportage geeft informatie over de voortgang van het project. Zie het als een foto van de huidige status. In de projectmanagement methode PRINCE2 wordt deze rapportage ook wel een highlight rapport (of highlight report) genoemd. Aan het maken ervan kunnen verschillende doelstellingen ten grondslag liggen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Betrokkenen op een formele wijze informeren
 • Communiceren over de laatste stand van zaken
 • Gefundeerde besluiten kunnen nemen 

Ook binnen Agile projecten is het opstellen van een voortgangsrapportage geen uitzondering.

 

Voortgang rapportage

Bekijk de voorbeeld rapportages gegenereerd door Prinzi:

Voortgangsrapportage

Planning rapportage

Kanban rapportage

Inhoud van een voortgangsrapportage

De inhoud van een voortgangsrapportage is afhankelijk van de doelgroep. Elke doelgroep heeft namelijk een andere rol in het project waardoor bepaalde informatie wel / niet relevant is. De kunst van een goede voortgangsrapportage is dat deze goed aansluit op de doelgroep.

Een voortgangsrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Algemene project informatie
 • Highlights
 • Risk, issues & lessons learned
 • Uren (budget, besteed en verwachting)
 • Financieel overzicht (budget, besteed en verwachting)
 • Planning

Van al deze onderdelen worden zaken getoond die relevant zijn op het moment van rapporteren. 

 

Voortgangsrapportage

Voordelen van een goede rapportage

Doelgroep Voordeel
Projectmanager
 • Kan toetsen of het project binnen de kaders wordt opgeleverd
 • Kan zaken signaleren waarop bijgestuurd dient te worden
Projectteam
 • Beter overzicht van het totale project
 • Ziet de voortgang van afhankelijkheden waar hij / zij van afhankelijk is
 • Begrijpt wat het onderdeel waar hij / zij aan werkt betekent in het grotere geheel

Opdrachtgever

Project stuurgroep

Programma stuurgroep

Portfolio stuurgroep

 • Betere besluiten maken gebaseerd op feiten
 • Besluiten tijdig nemen, voordat het 'te laat' is
 • Op directie en bestuurlijk niveau de voortgang weergeven
 • Kunnen sturen op onderlinge afhankelijkheden

Raad van bestuur

 • Betere toetsing van projecten aan de bijdrage aan strategische besluiten
   

Waarom een rapportage tool gebruiken?

Er zijn veel voordelen aan het gebruiken van Prinzi bij het maken van een voortgangsrapportage. Enkele daarvan zijn:

 • Alle informatie wordt bijgehouden op één plek
 • Alle relevante gegevens worden automatisch gegenereerd 
 • Minder foutgevoelig dan Excel
 • Bespaart veel kostbare tijd
 • Makkelijk aan te passen aan doelgroep