Overslaan en naar de inhoud gaan

Agile is een manier van productontwikkeling.  Het wordt vaak toegepast in software- en IT-projecten. Het Engelse woord 'agile' betekent behendig of lenig. Met het toepassen van Agile project management proberen organisaties risico's te verminderen door producten te ontwikkelen in korte overzichtelijke perioden (iteraties / sprints / releases). Elke iteratie is als het ware een miniatuurproject op zichzelf, en omvat alle noodzakelijke taken:

 • Planning
 • Analyse
 • Ontwerp
 • Testen en documentatie
  Agile projecten

Het is de bedoeling om na iedere iteratie iets bruikbaars op te leveren. Aan het eind van de iteratie wordt het product getoond, getest en het product en proces beoordeeld. Hierdoor wordt het risico beperkt en weet men snel of men op de goede weg zit. Doordat men het product ziet wordt het allemaal concreter en komen er nieuwe ideeën. Aansluitend wordt er dan naar de projectprioriteiten gekeken en bepaald wat er de volgende periode gedaan wordt.

Belangrijke speerpunten voor succesvolle Agile teams zijn:

 • Communicatie
 • Werkende (deel)producten
 • Samenwerking
 • Continue voortgang en bijsturing

Deze speerpunten zijn gebaseerd op het Agile Manifesto.

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen.

Daarom verkiezen we:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Voordelen van Agile projectmanagement

Door op een Agile manier te werken heet het project een grotere slagingskans. Dit komt onder andere door:

 • Kortere doorlooptijd
 • Betere onderlinge samenwerking
 • Meer betrokkenheid en werkplezier
 • Hogere kwaliteit
 • Minder risico en lagere kosten