Overslaan en naar de inhoud gaan

Agile is een manier van productontwikkeling. Het Agile werken wordt vaak toegepast in software- en IT-projecten. Maar ook bij andere soorten projecten is het een veel toegepaste methode. Het Engelse woord 'agile' betekent behendig of lenig. Met het toepassen van Agile project management proberen organisaties risico's te verminderen door producten te ontwikkelen in korte overzichtelijke perioden (iteraties / sprints / releases). Elke iteratie is als het ware een miniatuurproject op zichzelf, en omvat alle noodzakelijke taken:

 • Planning
 • Analyse
 • Ontwerp
 • Testen en documentatie
  Agile projecten

Het is de bedoeling om na iedere iteratie iets bruikbaars op te leveren. Aan het eind van de iteratie wordt het product getoond, getest en het product en proces beoordeeld. Hierdoor wordt het risico beperkt en weet men snel of men op de goede weg zit. Doordat men het product ziet wordt het allemaal concreter en komen er nieuwe ideeën. Aansluitend wordt er dan naar de projectprioriteiten gekeken en bepaald wat er de volgende periode gedaan wordt.

Belangrijke speerpunten voor succesvolle teams die Agile werken zijn:

 • Communicatie
 • Werkende (deel)producten
 • Samenwerking
 • Continue voortgang en bijsturing

Deze speerpunten zijn gebaseerd op het Agile Manifesto.

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen.

Daarom verkiezen we:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Voordelen van Agile project management

Door Agile project management toe te passen in projecten wordt de slagingskans ervan vergroot. Dit komt onder andere omdat:

 • Het Agile werken versterkt de betrokkenheid en onderlinge samenwerking van de medewerkers. Het verantwoordelijkheidsgevoel wordt versterkt. Diversiteit en nieuwe ideeën worden aangemoedigd. Door te werken met sprints worden de baten van het project eerder gerealiseerd en wordt continue verbetering bevorderd. 
 • Agile project management helpt om de betrokkenheid van gebruikers en klanten te verhogen. Door de incrementele aard van de projecten zijn veranderingen evolutionair in plaats van revolutionair. Het is daarom een effectief middel bij het realiseren van veranderings- en transformatietrajecten
 • Prototypes of ideeën kunnen in vroegtijdig stadium worden getest. Het in vroegtijdig stadium feedback te vergaren en verwerken is niet evident in de klassiekere 'waterval' achtige projectmanagement methodes. Deze aanpak leidt tot een kortere doorlooptijd van het project en het efficient gebruiken van de middelen. 

 

  Voordelen Agile project management

Agile vs. Scrum

Agile is een algemene term voor een groep van ontwikkelmethodes. Alle ontwikkelmethodes hebben dezelfde uitgangspunten (zoals hierboven benoemd) maar kennen een andere praktische toepassing. Daarnaast zijn er veel Agile methodes die zich richten op software ontwikkeling (bijv. RUP, XP, DSDM).

Scrum is echter een van de meest populaire Agile methodes die voor ieder soort project gebruikt kan worden. Dus zowel software als niet-software gerelateerde projecten. Het is een laagdrempelige methode die met name inzet op de onderlinge samenwerking en het verbeteren van communicatie. 

 

  Agile vs Scrum

Agile & Scrum projecten uitvoeren in Prinzi

Prinzi is gericht op het ondersteunen van Agile en Scrum projecten. Zo kunnen alle verschillende soorten projectmedewerkers (product owner, scrum master, developers, projectleden) gebruik maken van de functionaliteiten. Dit is onder andere:

 • Sprints, backlog en planning beheren
 • Kanban bord
 • Persoonlijk dashboard met taken
 • Tijd- en urenregistratie
 • Kosten- en financiële-administratie

Lees verder over het kanban bord

 

Agile & Scrum - Kanban bord
Kanban bord, klik om te vergroten

Agile en Scrum sprints & backlog beheren

De iteraties in een project worden beheerd in de product breakdown. In deze product breakdown is het mogelijk om in 3 lagen het project vorm te geven. In deze lagen kunnen de in Scrum bepaalde sprints worden toegevoegd. Ook de backlog kan worden bijgehouden.

Deze 3 lagen zijn:

 • Componenten
  Een component is het hoogste abstractieniveau van een project in Prinzi. Het kan van alles zijn; een deel-oplevering, een projectfase, een sprint, een release en ook de backlog kan als component benoemd worden. 
 • Producten
  Aan een component kunnen meerdere producten gekoppeld worden. Een product kan zijn; een product, een deliverable, een deelproducten of andere groep van activiteiten. 
 • Werkpakket
  Een product kan bestaan uit meerdere werkpakketten. Een werkpakket is een taak, activiteit of ander soort werk dat uitgevoerd dient te worden.

Zie ook de screenshot aan de rechterzijde waarin de sprints & backlog van een project zichtbaar zijn.

 

Agile & Scrum - Backlog
Backlog, klik om te vergroten

 

 

Direct aanmelden