Over

Wat is Agile werken?


Het Engelse woord 'agile' betekent behendig of lenig. Agile werken is een manier van productontwikkeling waarbij er gewerkt wordt in kleine stappen. Op deze manier blijft de organisatie lenig en kan er beter omgesprongen worden met veranderingen. Het Agile werken wordt vaak toegepast in software- en IT-branches. Maar ook in andere branches is het populaire methode.

Agile cyclus
 

Agile projectmanagement

De Agile filosofie wordt ook steeds meer onderdeel van het projectmanagement vakgebied. Met het toepassen van Agile projectmanagement proberen organisaties betere projectresultaten te behalen. Door het project op te delen in korte overzichtelijke perioden (iteraties / sprints / releases) kan het beter bestuurd worden. Elke iteratie is als het ware een miniatuurproject op zichzelf, en omvat alle noodzakelijke taken. Het is de bedoeling om na iedere iteratie iets bruikbaars op te leveren. Aan het eind van de iteratie wordt het product getoond, getest en het product en proces beoordeeld.

Door deze aanpak worden risico's beperkt en weet men snel of men op de goede weg zit. Doordat men het product ziet wordt het resultaat concreter en komen er nieuwe ideeën. Aansluitend wordt er dan naar de projectprioriteiten gekeken en bepaald wat er de volgende periode gedaan wordt. Verloopt een iteratie niet volgens plan? En zijn er leermomenten geweest? Dan kunnen op basis van de geleerde lessen de volgende iteraties beter worden uitgevoerd.

Prinzi - logo

 


Agile projecten doe je met Prinzi. Probeer het 30 dagen vrijblijvend uit!

Nu aanmelden

Tools

Prinzi helpt organisaties bij Agile werken!


Prinzi is het perfecte hulpmiddel voor organisaties die Agile (willen) werken. Ervaar de eenvoud!

 
Projectplanning
Projectplanning, klik om te vergroten
Scrum / Kanban bord
Scrum / Kanban bord, klik om te vergroten
Project overzicht
Project overzicht, klik om te vergroten

Agile projecten in Prinzi

Prinzi is gericht op het ondersteunen van Agile projecten. Zo kunnen alle verschillende soorten projectmedewerkers (product owner, scrum master, developers, projectleden) gebruik maken van de functionaliteiten. Daarnaast biedt Prinzi ondersteuning voor alle soorten Agile methodes zoals Scrum, SAFe en het Spotify Model.

Agile functies in Prinzi Taak & Backlog management Kanban bord Sprint planning Rapportage Samenwerken
Manifesto

Het Agile manifesto


Belangrijke speerpunten voor succesvolle teams die Agile werken zijn afkomstig uit het Agile manifesto:

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen.

Daarom verkiezen we:

  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools
  • Werkende software boven allesomvattende documentatie
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan
Werkwijzen

Verschillende Agile werkwijzen


Agile is een algemene filosofie waar meerdere methodes op zijn gebaseerd. De meest bekende zijn Scrum, SAFe en het Spotify model.

1. Scrum

Scrum is een van de meest populaire Agile methodes die voor ieder soort project gebruikt kan worden. Het is een laagdrempelige methode die met name inzet op de onderlinge samenwerking en het verbeteren van communicatie. Het omvat rollen zoals de Product Owner, Scrum Master en Development Team, en concepten zoals Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review en Sprint Retrospective.

2. Safe

SAFe (Scaled Agile Framwork) is gebaseerd op de principes van Agile. Het is een aanpak voor het implementeren van Agile op grote schaal. Organisaties waarbij meerdere teams aan hetzelfde of meerdere (conplexe) projecten werken mmaken er gebruik van. SAFe biedt een structuur om de Agile teams te coordineren en op elkaar af te stemmen.

3. Spotify model

Het Spotify-model is een aanpak voor Agile-ontwikkeling die is geïnspireerd door hoe Spotify hun software-ontwikkeling organiseert. Het model stelt voor om teams op te delen in kleine, zelfsturende "squads" die verantwoordelijk zijn voor hun eigen producten of diensten, met een duidelijke verantwoordelijkheid en autonome beslissingsbevoegdheid. Daarnaast is er een "tribe" van teams die verantwoordelijk zijn voor een specifiek domein, en er is een "guild" van experts die zich richt op specifieke technologieën of disciplines. Dit model stelt voor om een afdelings overstijgende aanpak te implementeren.

Voordelen

Voordelen van Agile project management


Door Agile project management toe te passen in projecten wordt de slagingskans ervan vergroot.

Het Agile werken versterkt de betrokkenheid en onderlinge samenwerking van de medewerkers, gebruikers en klanten. Het verantwoordelijkheidsgevoel wordt versterkt. Diversiteit en nieuwe ideeën worden aangemoedigd. Door te werken met sprints worden de baten van het project eerder gerealiseerd en wordt continue verbetering bevorderd.

Door de incrementele aard van Agile project management zijn veranderingen evolutionair in plaats van revolutionair. Het is daarom een effectief middel bij het realiseren van veranderings- en transformatietrajecten Prototypes of ideeën kunnen in vroegtijdig stadium worden getest. Het in vroegtijdig stadium feedback te vergaren en verwerken is niet evident in de klassiekere 'waterval' achtige projectmanagement methodes. Deze aanpak leidt tot een kortere doorlooptijd van het project en het efficient gebruiken van de middelen.

Saas

Hoe werkt de online project management software?


Prinzi is een online SaaS (Software as as Service) applicatie. Het werkt met alle bekende internet browsers (Edge, Firefox, Chrome, Safari, etc). Onze online project management software is dus te gebruiken vanaf elke locatie met een internetverbinding. Het is laagdrempelig, Nederlandstalig en direct in gebruik te nemen zonder installatie, configuratie of implementatie. Het is dus plug & play!

Agile project management - voordelen
Prinzi - logo

 


Agile / Scrum projecten doe je met Prinzi. Probeer het 30 dagen vrijblijvend uit!

Nu aanmelden