Overslaan en naar de inhoud gaan

Highlights, risks en issues zijn dynamische onderdelen van het project. Het zijn instrumenten waarmee de projectmanager en de stuurgroep het project actief kunnen bijsturen. Een korte definitie van deze onderdelen:

  • Een highlight, letterlijk vertaald een hoogtepunt, is noemenswaardige informatie met betrekking tot de status van het project.
  • Een risico is een mogelijke gebeurtenis in de toekomst die er toe kan leiden dat de toleranties van het project worden overschreden.
  • Een issue is een probleem dat direct aandacht behoeft omdat het de toleranties van het project dreigt te overschreiden.

 

Highlight logboek
Highlight logboek, klik om te vergroten

 

Logboeken

Bovenstaande onderdelen worden gezien de dynamische aard onderhouden in een logboek (highlight log, risk log & issue log). Dit logboek wordt regelmatig bijgewerkt met de laatste stand van zaken. In dit logboek wordt vervolgens een 'prioriteit' gekoppeld. Deze prioriteit is met name in de project rapportage van belang. In een project rapportage zijn normaliter alle relevante items te zien. Een programma of portfolio rapportage (op een hoger niveau over meerdere projecten heen) zijn daarintegen vaak alleen de belangrijkse zaken per project terug te zien. Vaak leidt dit tot veel 'knip en plak' werk in Excel en is door de verschillende 'lijstjes' het integrale overzicht over alle highlights, risico's en issues niet aanwezig.

Binnen Prinzi zijn deze zaken dusdanig ingeregeld dat er:

  • Altijd een actueel en integraal overzicht is op project-, programma en portoflio niveau.
  • Geen knip & plakwerk meer nodig is, rapportages worden automatisch gegenereerd.

 

Project overzicht
Project overzicht, klik om te vergroten