Overslaan en naar de inhoud gaan

De kern van het project draait om de Product Breakdown Structure (PBS). Hierin is terug te vinden welke tastbare zaken er worden opgeleverd. De Product Breakdown Structure (PBS) bevat alle tastbare producten die door het project worden opgeleverd. De PBS is dan ook de kern van het project. De breakdown is een hiërarchische structuur. Het hoogste niveau bevat een werkend eindproduct of projectresultaat. Vervolgens worden in de onderliggende niveau's de deelproducten en werkpakketten benoemd. De PBS in Prinzi bestaat uit 3 niveau's:

 • Component
 • Product
 • Werkpakket

Voorbeeld product breakdown structure

Een kort voorbeeld van een product breakdown kan bijvoorbeeld zijn:

 • Project: Bouw van 2 huizen
  • Component 1: Huis 1
   • Deliverable 1: Huis
    • Werkpakket 1: Fundering
    • Werkpakket 2: Muren 1e etage
    • Etc.
   • Deliverable 2: Garage
   • Deliverable 3: Tuin
  • Component 2: Huis 2
   • Deliverable 1: Huis
   • Deliverable 2: Garage
   • Deliverable 3: Tuin

 

De product breakdown structure geeft dus inzicht in het 'wat' van het project. De PBS dient daarnaast ook als kapstok voor:

Het maken van een goede product breakdown structure is van cruciaal belang voor het beheersbaar houden van het project. Een valkuil is dat bovenstaande zaken niet gekoppeld zijn aan de product breakdown. Dit leidt tot de situatie dat er onvoldoende inzicht is in de financiele uitnutting, voortgang en andere relevante management informatie. Hierdoor kan een projectmanager of stuurgroep niet adequaat bijsturen – hetgeen beslissend kan zijn voor projectsucces.

Product Breakdown Structure vs. Work Breakdown Structure

Het belangrijkste verschil tussen PBS en de Work Breakdown Structure (WBS) is dat de PBS alleen de fysieke producten omvat. De WBS daarentegen bevat de taken / activiteiten die nodig zijn om het product op te kunnen opleveren. Eenvoudiger gezegd, de PBS richt zich op het product, terwijl de WBS zich richt op het werk dat nodig is in een project.

In Prinzi zijn beide met elkaar geïntegreerd. De projectmanager kan kiezen of er enkel gewerkt wordt met een PBS of dat er ook een Work Breakdown Structure wordt toegepast.

Product breakdown structure maken in Prinzi

De kracht van Prinzi is dat de product breakdown centraal wordt gesteld. In de projectmanagement tool is het zeer eenvoudig om zowel producten (deliverables) als deelproducten (werkpakketten) te definiëren. Deze producten vormen vervolgens de basis van het project en komen terug in onder andere de;

Door kleuren toe te wijzen aan producten zijn deze vervolgens overal goed herkenbaar!

 

Product breakdown
Product breakdown, klik om te vergroten