Overslaan en naar de inhoud gaan

De Product Breakdown Structure (PBS) is de kern van het project. Hierin is terug te vinden welke tastbare zaken er worden opgeleverd. De Product Breakdown Structure (PBS) bevat alle tastbare producten die door het project worden opgeleverd. De PBS is een hiërarchische structuur die centraal staat in het project. Het hoogste niveau omschrijft een werkend eindproduct of projectresultaat. Vervolgens worden in de onderliggende niveau's de deelproducten benoemd.

De product breakdown structure geeft dus inzicht in het 'wat' van het project. De PBS dient daarnaast ook als kapstok voor de planning en administratie. Het maken van een goede product breakdown structure is daarom van cruciaal belang voor het beheersbaar houden van het project.

Een valkuil is dat de planning en administratie niet gekoppeld zijn aan de product breakdown. Dit leidt tot de situatie dat er onvoldoende inzicht is in de financiële besteding, voortgang en andere relevante management informatie. Hierdoor kan een projectmanager of stuurgroep niet adequaat bijsturen – hetgeen beslissend kan zijn voor projectsucces.

 

Breakdown

Voorbeeld Product Breakdown Structure

Een voorbeeld van een Product Breakdown Structure is hieronder zichtbaar:  

 • Project: Bouw van 2 huizen
  • Component 1: Huis 1
   • Deliverable 1: Huis
    • Werkpakket 1: Fundering
    • Werkpakket 2: Muren 1e etage
    • Etc.
   • Deliverable 2: Garage
   • Deliverable 3: Tuin
  • Component 2: Huis 2
   • Deliverable 1: Huis
   • Deliverable 2: Garage
   • Deliverable 3: Tuin

 

Product Breakdown Structure vs. Work Breakdown Structure

Het belangrijkste verschil tussen de PBS en de Work Breakdown Structure (WBS) is dat de PBS alleen de fysieke producten omvat. De WBS daarentegen bevat de taken / activiteiten die nodig zijn om het product op te kunnen opleveren. Eenvoudiger gezegd, de PBS richt zich op het product, terwijl de WBS zich richt op het werk dat nodig is in een project. In de Work Breakdown Structure (WBS) worden in feite de werkpakketten van het product benoemd. Daarbij wordt vervolgens per item gedetailleerde informatie toegevoegd zoals onder andere:

 • Naam & omschrijving van het product / deelproduct / werkpakket
 • Inschatting van benodigde middelen (kosten, uren en doorlooptijd)
 • Afhankelijkheden met andere producten
 • Eigenaar / teamleden / resources

In Prinzi zijn beide met elkaar geïntegreerd. De projectmanager kan kiezen of er enkel gewerkt wordt met een PBS of dat er ook een WBS wordt toegepast.

Product breakdown structure maken in Prinzi

In de oplossing van Prinzi, de Nederlandstalige project management tool, staat de Product Breakdown Structure (PBS) ook centraal. De PBS in Prinzi bestaat uit 3 niveau's:

 • Niveau 1: Component
  Een component kan in Prinzi worden gezien als onder andere een deelproject, projectfase, sprint of iteratie.
 • Niveau 2: Product
  Een product is een tastbaar eindresultaat in het (deel)project.
 • Niveau 3: Werkpakket
  Een werkpakket is een tastbaar deelproduct of een activiteit die uitgevoerd wordt in het project.

De kracht van Prinzi is dat het zeer eenvoudig om zowel producten (deliverables) als deelproducten (werkpakketten) te definiëren. Deze producten vormen vervolgens de basis van het project en komen terug in onder andere de:

Door kleuren toe te wijzen aan producten zijn deze vervolgens overal goed herkenbaar!

 

Product Breakdown Structure
Product breakdown structure, klik om te vergroten