Agile

Agile is een manier van productontwikkeling.  Het wordt vaak toegepast in software- en IT-projecten. Het Engelse woord agile betekent behendig of lenig. Agile-projecten proberen risico's te verminderen door producten te ontwikkelen in korte overzichtelijke perioden (iteraties / sprints / releases). Elke iteratie is als het ware een miniatuurproject op zichzelf, en omvat alle noodzakelijke taken:

  • Planning,
  • Analyse,
  • Ontwerp,
  • Testen en documentatie.

Het is de bedoeling om na iedere iteratie iets bruikbaars op te leveren. Aan het eind van de iteratie wordt het product getoond, getest en het product en proces beoordeeld. Hierdoor wordt het risico beperkt en weet men snel of men op de goede weg zit. Doordat men het product ziet wordt het allemaal concreter en komen er nieuwe ideeën. Aansluitend wordt er dan naar de projectprioriteiten gekeken en bepaald wat er de volgende periode gedaan wordt.

Belangrijke speerpunten voor succesvolle Agile teams zijn ook:

  • Communicatie,
  • Continue voortgang,
  • Werkende (deel)producten