Overslaan en naar de inhoud gaan

Highlights, risks & issues logboek

Highlights, risks en issues zijn dynamische onderdelen van het project die regelmatig bijgewerkt worden. Vaak leidt dit tot verschillende 'lijstjes' en is het integrale overzicht over alle highlightsrisico's en issues niet aanwezig. Binnen Prinzi zijn deze zaken dusdanig ingeregeld dat er altijd wel een actueel overzicht is in risico's en issues. Zowel op project-, programma en portoflio niveau.

Meer weten over de highlights, risks en issues? Lees verder...

  highlights-risks-issues

 

Product breakdown structure

De kern van het project draait om de product breakdown. Hierin is terug te vinden welke tastbare zaken er door het project worden opgeleverd. In Prinzi is het zeer eenvoudig om producten (deliverables) en deelproducten (werkpakketten) te definieren. Deze producten vormen vervolgens de basis voor verdere planning & rapportage. Door kleuren toe te wijzen aan producten zijn deze vervolgens goed herkenbaar!

Meer weten over de product breakdown? Lees verder...

  product-breakdown

 

Projectplanning

Neem afscheid van spreadsheets en complexe project planning tools die vaak een doel op zich worden. Verminder de tijd die nodig is voor het opzetten en onderhouden van de planning. De planning functionaliteit in de applicatie is de basis waar welke project manager of pmo-er mee uit de voeten kan.

Meer weten over projectplanning? Lees verder...

  planning

 

Scrum / Kanban bord

In één ogenblik zien wie aan welke producten en deelproducten werkt. Daarnaast met 1 druk op de knop de status aanpassen. Het kan met het kanban overzicht in Prinzi. Daarnaast is het overzicht een geweldig communicatie middel tijdens vergaderingen!

Meer weten over het kanban overzicht? Lees verder...

  kanban

 

Management informatie

Altijd actueel inzicht in de basis van uw projecten. Denk daarbij aan budget, urenbesteding en kosten. De management informatie is beschikbaar op geaggregeerd niveau (over meerdere projecten heen) en op detailniveau.

Meer weten over management informatie? Lees verder...

  forecast

 

Projectrapportage

Met een druk op de knop kunt u een voortgangsrapportage maken van projecten en programma's. Bijkomend voordeel: alle projecten rapporteren op uniforme wijze. Alle rapportages worden gegenereerd in .pdf formaat en zijn via e-mail eenvoudig te verzenden.

Meer weten over projectrapportage? Lees verder...

 

 

  rapportage