Over

Functionaliteit


Prinzi bevat alle functionaliteiten die nodig zijn om een project goed te kunnen beheersen. Daarnaast zijn er ook voor projectmedewerkers functies die helpen in het werken aan projecten. Ontdek de functionaliteiten in Prinzi in onderstaande overzicht.

Project management tool - Abstract

Logboek

Highlights, risks, issues en lessons learned zijn dynamische onderdelen van het project. Ze worden regematig bijgewerkt in het logboek. Vaak volgt er een bepaalde actie uit waarmee het project in de goede richting wordt bijgestuurd. Daarnaast komen ze ook terug in verschillende rapportages. Vaak leidt dit tot verschillende 'lijstjes' en is het integrale overzicht niet aanwezig. Binnen Prinzi zijn deze zaken dusdanig ingeregeld dat er altijd een actueel overzicht is.

 • Een highlight, letterlijk vertaald een hoogtepunt, is noemenswaardige informatie met betrekking tot de status van het project.
 • Een risico is een mogelijke gebeurtenis in de toekomst die er toe kan leiden dat de toleranties van het project worden overschreden.
 • Een issue is een probleem dat direct aandacht behoeft omdat het de toleranties van het project dreigt te overschrijden.
 • Een lesson learned is een korte beschrijving van kennis die wordt opgedaan uit een ervaring. In projecten worden deze vaak bijgehouden om er voor te zorgen dat dezelfde fouten niet meerdere keren worden gemaakt.

 

Higlights, risks, issues & lessons learned logboek

Product Breakdown Structure (PBS)

De Product Breakdown Structure (PBS) is de kern van het project. Het bevat in een hiërarchische structuur alle tastbare producten die worden opgeleverd. Het geeft daarmee dus inzicht in het 'wat' van het project. In Prinzi is het zeer eenvoudig om producten, deelproducten en werkpakketten de definieren. Deze producten vormen vervolgens de basis voor verdere planning, adminstratie en rapportage. Door kleuren toe te wijzen aan producten zijn deze vervolgens goed herkenbaar!

De Product Breakdown Structure (PBS) in Prinzi bestaat uit 3 niveau's. Daardoor is het eenvoudig om een PBS te maken in Prinzi.

 • Niveau 1: Component
  Een component kan in Prinzi worden gezien als onder andere een deelproject, projectfase, sprint of iteratie.
 • Niveau 2: Product
  Een product is een tastbaar eindresultaat in het (deel)project. Dit is een werkend product.
 • Niveau 3: Werkpakket
  Een werkpakket is een tastbaar deelproduct of een activiteit die uitgevoerd wordt in het project.

In Prinzi is de PBS gekoppeld is aan de administratie en planning in het project. Dit zorgt er voor dat er goed inzicht is in de financiële besteding, voortgang en andere relevante management informatie. Hierdoor kan een projectmanager of stuurgroep adequaat bijsturen – hetgeen cruciaal belang voor het beheersbaar houden van het project.

 • Project: Bouw van 2 huizen
  • Component 1: Huis 1
   • Deliverable 1: Huis
    • Werkpakket 1: Fundering
    • Werkpakket 2: Muren 1e etage
    • Etc.
   • Deliverable 2: Garage
   • Deliverable 3: Tuin
  • Component 2: Huis 2
   • Deliverable 1: Huis
   • Deliverable 2: Garage
   • Deliverable 3: Tuin

Het verschil tussen de PBS en de Work Breakdown Structure (WBS) is dat de PBS alleen de fysieke producten omvat. De WBS daarentegen bevat ook de taken / activiteiten die nodig zijn om het product op te kunnen opleveren. De PBS richt zich op het product terwijl de WBS zich richt op het werk dat nodig is. In de WBS wordt per item gedetailleerde informatie toegevoegd zoals:

 • Naam & omschrijving
 • Inschatting van benodigde middelen (kosten, uren en doorlooptijd)
 • Afhankelijkheden met andere producten
 • Eigenaar / teamleden / resources

In Prinzi kan er zowel met een PBS als met een en met WBS gewerkt worden.

 

Product breakdown structure

Planning & Gantt-chart

De planning laat in chronologische volgorde alle activiteiten in het project zien. Het bevat informatie over de fasering, producten en activiteiten in het project. Prinzi hiervoor een eenvoudig te gebruiken Gantt-diagram. Er zijn dus geen spreadsheets en complexe tools meer nodig. Prinzi vermindert de tijd die nodig is voor het opzetten en onderhouden van de planning. Met de Gantt functionaliteit in Prinzi kan iedereen uit de voeten!

Lees verder

 

Project planning
Prinzi - logo

 


Prinzi is een online project management tool. Probeer het 30 dagen vrijblijvend uit!

Nu aanmelden

Kanban bord

Het Kanban overzicht laat in één ogenblik zien wie aan welk projectonderdeel werkt. Vanuit dit overzicht kan de voortgang & status direct bijgewerkt worden. Het overzicht is een geweldig communicatie middel. Ook tijdens de daily stand-ups en andere vergaderingen!

Lees verder

 

Kanban

Management informatie

Projecten worden beheerst op basis van tijd, geld en kwaliteit. Het zijn de '3 knoppen' waar een projectmanager aan kan draaien. Om het project goed bij te sturen is inzicht nodig in management informatie. Denk aan de begroting, benutte en te verwachtten uren en kosten. Een van de belangrijkste zaken bij het weergeven ervan is dat het actueel en relevant is voor de doelgroep. In Prinzi is management informatie daarom op verschillende niveau's te bekijken. Daarnaast komt deze terug in diverse rapportages. Hierdoor is het management in staat om het project actief bij te sturen.

 

Management informatie

Projectrapportage

Met een druk op de knop een rapportage maken van projecten en programma's. Bijkomend voordeel: alle projecten rapporteren op uniforme wijze. Alle rapportages worden gegenereerd in .pdf formaat en zijn via e-mail eenvoudig te verzenden.

Lees verder...

 

Projectrapportage
Functies

Welke functionaliteiten heeft Prinzi nog meer?


Het gehele projectmanagement proces wordt ondersteund. Naast planning, administratie & rapportage bevat onze software:

Project templates

Projecten kunnen hergebruikt worden d.m.v. project management templates. Deze sjablonen helpen als er regelmatig projecten worden uitgevoerd die op elkaar lijken.

Project portfolio management

Projecten kunnen worden ondergebracht in een programma of portfolio. Daarmee wordt het mogelijk om meerdere projecten 'op elkaar te stapelen'.

Tijd & uren registratie

Projectmedewerkers kunnen hun uren makkelijk & snel registreren. Als manager hou je altijd het inzicht!

Prinzi - logo

 


Prinzi is een online project management tool. Probeer het 30 dagen vrijblijvend uit!

Nu aanmelden