Project rapportage

Rapporteren over de actuele status en voortgang van een project is een terugkerende activiteit. Dit wordt gedaan door middel van een voortgangsrapportage (ook wel highlight report genoemd). Kenmerkend voor deze rapportage is dat de laatste stand van zaken binnen het project wordt getoetst aan de eerder afgesproken baseline. Verwachte verschillen worden onderbouwd en besproken in de stuurgroep waarna eventuele besluiten worden genomen.

Vaak zijn de volgende onderdelen aanwezig in de rapportage:

De inhoud van de rapportage is afhankelijk van de doelgroep, bijvoorbeeld:

  • Project team / opdrachtgever
  • Project / programma / portfolio stuurgroep
  • Raad van bestuur

Voorbeeld project rapportages

Bekijk de rapportages gegenereerd door Prinzi:

Voortgangsrapportage

Planning rapportage

Kanban rapportage

 

Voortgangsrapportage maken

Bij het maken van een rapportage wordt de informatie die nodig is bij elkaar verzameld. Vaak is de benodigde informatie verspreid in meerdere bronnen en is het veel handmatig 'knip & plak' werk. Vaak kost het de projectmanager of pmo-er nog veel tijd om de rapportage op te stellen. Na het intern bespreken van de rapportage wordt deze geformaliseerd en opgeleverd aan de doelgroep.

Prinzi ondersteunt het rapportage proces in het project door er voor te zorgen dat het mogelijk is om met een druk op de knop de project rapportage te maken. Afhankelijk van de doelgroep is het op deze manier mogelijk om een rapportage op projectniveau te maken of op programma / portfolio niveau. Op deze manier kan er ook simpel een rapportage over meerdere projecten worden gemaakt. Bijkomend voordeel is dat alle projecten rapporteren op dezelfde, uniforme wijze. Alle rapportages worden gegenereerd in .pdf formaat en zijn via e-mail eenvoudig te verzenden.

Schermafdruk rapportages

rapportage