Product breakdown structure

De kern van het project draait om de product breakdown structure. Hierin is terug te vinden welke tastbare zaken er door het project worden opgeleverd. Naast dat de product breakdown inzicht geeft in het 'wat' van het project, dient deze ook als kapstok voor:

Het definieren van een goede product breakdown structure is van cruciaal belang voor het beheersbaar houden van het project. Een valkuil is dat bovenstaande zaken niet gekoppeld zijn aan de product breakdown. Dit leidt tot de situatie dat er onvoldoende inzicht is in de financiele uitnutting, voortgang en andere relevante management informatie. Hierdoor kan een projectmanager of stuurgroep niet adequaat bijsturen – hetgeen beslissend kan zijn voor projectsucces.

Product breakdown centraal binnen het project

De kracht van Prinzi is dat de product breakdown centraal wordt gesteld. In de tool is het zeer eenvoudig om zowel producten (deliverables) als deelproducten (werkpakketten) te definieren. Deze producten vormen vervolgens de basis van het project en komen terug in de planning, diverse overzichten en management informatie. Door kleuren toe te wijzen aan producten zijn deze vervolgens overal goed herkenbaar!

Schermafdruk producten

product-breakdown