Agile / Scrum Kanban overzicht

Kanban komt van het Japanse 'kan' (visueel) en 'ban' (kaart of bord'). Kanban is een systeem om te signaleren (met bijvoorbeeld kaartjes) wanneer iets nodig is. Het wordt vaak toegepast in Agile / Scrum projecten. De principes zijn eenvoudig:

  • Visualiseer het onderhanden werk
  • Beperk de hoeveelheid onderhanden werk
  • Verplaats het werk van de ene kolom naar de andere
  • Monitoren, wijzigen, verbeteren

Kanban in Prinzi

Prinzi beschikt over een kanban overzicht die is gekoppeld aan de product breakdown structure. De producten en werkpakketten zijn door middel van kleuren goed herkenbaar. Met deze functionaliteit heeft de gebruiker in één oogopslag antwoord op:

  • Welk werk is niet gestart, gestart en afgerond?
  • Wie doet wat op dit moment?
  • Wat is de voortgang?
  • Wanneer moet het onder handen werk af zijn?

Daarnaast is het ook mogelijk om in dit scherm de status van de verschillende werkpakketten uit de product breakdown structure bij te werken. Ook het maken van een rapportage in .pdf formaat ter voorbereiding van een status overleg is mogelijk.

Schermafdruk kanban overzicht

kanban