Tijdregistratie

Tijdregistratie geeft inzicht in:

  • Haalbaarheid van planning
  • Juistheid van inschattingen
  • Kosten van projecten en producten
  • Impact van voorgenomen besluiten

Op basis van een solide registratie kan het project beter worden bijgestuurd.

De functionaliteit in Prinzi maakt het eenvoudig om gewerkte uren bij te houden. Hierdoor kunnen alle medewerkers snel hun uren registreren op de verschillende projecten en activiteiten waar aan gewerkt is.

 

Tijdregistratie

Hoe werkt het

Tijdregistratie in Prinzi kan op verschillende manieren. De medewerkers kunnen hun uren schrijven op projecten waar zij aan toegevoegd zijn. Door een project aan te maken voor algemene activiteiten zoals ziekte, verlof, e.d. kunnen ook deze uren in Prinzi geregistreerd worden. De module is volledig geïntegreerd in het kanban overzicht waardoor het tijdschrijven zelf weinig tijd kost.

Alle geregistreerde uren kunnen per persoon of per project worden geëxporteerd in Excel (.csv) formaat. Hierdoor kunnen de uren ook in andere applicaties worden geïmporteerd (tbv. bijvoorbeeld facturatie). De kolommen aanwezig in deze export zijn onder andere: uniek kenmerk, datum, omschrijving, aantal uren, medewerker, project, product en werkpakket.

Schermafdruk urenregistratie