Het plannen van projecten in Prinzi is vernieuwd. Het is nu ook mogelijk om mijlpalen te plannen. Zodra een mijlpaal gepland kan deze verschoven worden als een 'normale' activiteit. Ook kunnen er afhankelijkheden van of naar een mijlpaal gemaakt worden.

In Prinzi ziet een mijlpaal er als volgt uit:

Mijlpalen plannen - 07

In bovenstaande schermafdruk is de mijlpaal 'Huis klaar om te bewonen' zichtbaar. Mijlpalen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om noemenswaardige onderdelen van de planning te benadrukken. Echter, ze kunnen ook gebruikt worden om onder andere:

  • Afhankelijkheden met andere projecten een plek te geven in de planning
  • Afhankelijkheden met externe factoren zichtbaar te maken (zoals bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning)
  • Belangrijke beslismomenten te benoemen

Mijlpalen zijn dus een multifunctioneel hulpmiddel voor elke planning!