Het plannen van afhankelijkheden binnen een project in Prinzi is vernieuwd. Taken die met elkaar verbonden zijn worden vanaf nu automatisch aangepast. In dit blog artikel lees je precies hoe deze nieuwe functionaliteit werkt. 

Eind - Start afhankelijkheden plannen

'Eind - Start' afhankelijkheden zijn afhankelijkheden waarbij het afronden van een activiteit a voorwaardelijk is voor het kunnen starten van activiteit b. Volg onderstaande stappen om dit soort afhankelijkheden te plannen.

Stap 1: Maak een planning met een aantal activiteiten

Afhankelijkheden plannen - 01

Stap 2: Beweeg met de muis over de activiteiten om de connectie tussen 2 activiteiten te kunnen maken.

Stap 3: Verbind het einde van een taak met het begin van een andere taak.

Afhankelijkheden plannen - 02

Stap 4: De activiteiten zijn nu met elkaar verbonden. De oranje lijn is zichtbaar.

Afhankelijkheden plannen - 03

Stap 4: Verschuif de activiteit. Zodra taak 1 is aangepast zal taak 2 automatisch meebewegen.

Afhankelijkheden plannen - 04

 

Start - Start afhankelijkheden plannen

'Start - Start' afhankelijkheden zijn afhankelijkheden waarbij het starten van een activiteit a voorwaardelijk is voor het kunnen starten van activiteit b. Met andere woorden, activiteit b kan pas starten als activiteit a ook gestart is. Volg onderstaande stappen om dit soort afhankelijkheden te plannen.

Stap 1: Verbind het begin van een taak met het begin van een andere taak.

Afhankelijkheden plannen - 05

Stap 2: De activiteiten zijn nu met elkaar verbonden. De oranje lijn is zichtbaar.

Afhankelijkheden plannen - 06

Stap 3: Verschuif de activiteit naar de toekomst. De startdatum van de gerelateerde activiteit zal automatisch mee verschuiven. Als in bovenstaand voorbeeld 'Bestelling graszoden' naar de toekomst wordt verschoven, dan zal de datum van 'Gras aanleggen' automatisch ook verschuiven.